Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring handlar om att skapa goda relationer med sina kunder. Målet är att få lojala kunder som stannar hos dig, eftersom det är mycket mer lönsamt att behålla befintliga kunder än att skaffa nya.

Att jobba med relationsmarknadsföring, även kallat CRM (Customer Relationship Management), ger dig stora konkurrensfördelar och ökar din lönsamhet. I dagens konkurrensutsatta marknad är det viktigare än någonsin att bygga lojalitet och starka kundrelationer. En kund som blir belönad för att den handlar hos dig får känslan av att vara viktig och blir därmed mer lojal. De blir också dina ambassadörer och stärker ditt varumärke lokalt.

FILLit ger den lilla butiken samma möjlighet som de stora kedjorna att jobba enkelt och kostnadseffektivt med relationsmarknadsföring. Med FILLits lokala kundklubbar belönar du dina lojala kunder och bestämmer ditt bonusprogram själv. Läs mer här.

FILLit använder den senaste tekniken, NFC. Läs mer här.

FILLit ger dig också värdefull kunskap om dina kunder, läs mer här.