Case: Köpmannaförening

 

Jennie Mörk

Jennie Mörk

Klubb Götene har på ett mycket positivt sätt bidragit till att våra konsumenter har förstått betydelsen av att handla lokalt och att varje spenderad krona faktiskt gör skillnad.

Som liten handelsort kan man aldrig komma ifrån att kunderna måste åka till större städer för att handla sådant som inte finns på hemmaplan. Men sedan vår klubb startade märker vi i större utsträckning att folk köper det som finns på hemmaplan eftersom man blir belönad med bonusstämplar. Tidigare var man mer benägen att göra samtliga inköp när man åkte ifrån kommunen. För handlarna har det blivit ett väldigt bra verktyg för att ”läsa” sina kunders köpbeteenden och se en demografisk och geografisk struktur på sina kunder och därifrån göra sin marknadsföringsplan. Vår kundklubb har överträffat alla förväntningar och registreringarna under den första månaden var helt galna, men det kommer hela tiden nyregistreringar.

Samarbetet med tidningen fungerar också väldigt väl och vi känner att vi har ett gemensamt intresse i att handeln ska utvecklas och stärkas. Man märker också att det blivit en vana för kunderna att titta i tidningen vad som är ”veckans erbjudande” i respektive butik. Det är även väldigt betydelsefullt att tidningen administrerar erbjudandena och att vi tillsammans planerar och genomför ”klubbdagar” som vi har med jämna mellanrum fördelade under året.

Klubben har också blivit ett bra nätverk för handlarna där vi tillsammans träffas 2-3 gånger per år för att gå igenom statistik, summera handeln och lägga fram strategiska planer för hur vi ska arbeta vidare med att utveckla klubben.

Jennie Mörk
Butiksägare och handelsutvecklare i Götene kommun