FILLit förstärker med Sara, ert nya marknadsstöd

Sara är FILLits nya tillskott och har som huvuduppgift att hjälpa oss på FILLit  och er med marknadsföring. Hon älskar att bygga relationer, grafiskt tilltalade material och tänka utanför boxen.
Nu kommer vi få ännu bättre resultat på vår kommunikation!!!
sara