FILLit tycker nya GDPR-lagstiftningen är bra

I maj 2018 träder nya personuppgiftlagen i kraft (GDPR) syftet med lagen är hårdare riktlinjer inom EU för datasäkerhet och hantering av personuppgifter som lagras av företag/organisationer.

Kortfattat förtydligas konsuments rätt att bli tydligt informerad om syfte och ändamål med lagringen av dennes uppgifter. Företag ska även för att få lagra personuppgifter kunna visa att konsumenten fått tagit del av användarvillkor. Konsumenten ska även lätt kunna uppdatera och justera sin information lagrad hos företag.

FILLit uppfyller redan mycket av ställda krav i GDPR men har ett pågående projekt för mindre förändringar bla i synligheten av villkor (förkortade villkor alltid synliga på webben).

Läs hela artikeln här

GDPR