FILLit redo att inta Danmark

Vi välkomnar vår första pilotklubb i Danmark. Club Herlev tillsammans med HerlevBladet  och den lokala köpmannaföreningen. Club Herlev med planerad lansering i april.

IMG_2852