Markbladet får pris för sin Kundklubb

Markbladet

Markbladet

Vi säger grattis till Markbladet som vann pris på Gratistidningarnas förening!

Vinnare av Bästa Digitala Initiativ

Markbladet – Klubb Markbladet

Juryns motivering: ”Genom att gå i bräschen för att utveckla den lokal-lokala handeln i tider av tilltagande konkurrens och i kombination med utnyttjande av de möjligheter som den digitala tekniken innebär har vinnaren skapat ett eget lokalt ekosystem som ger ett tydligt värde för alla parter.”